Vanen tro blev der afholdt høstfest på Sønderris i starten af september.