Bylauget arbejder på en forskønnelse af gadekæret i samarbejde med kommunen. Der er således ønsker om en oprensning og renovering af selv gadekæret og en beskæring af den omgivende beplantning,

 

Gadekæret i Plejelt

Gadekæret i Plejelt er en del af det oprindelige gadekær som også ses på Kort og Matrikelstyrelsens kort tilbage fra 1842-1899. På de tidlige kort ses gadekæret at have en noget større udstrækning end det ses i dag, og nærmest bestå af 2 områder, sandsynligvis begge meget lavvandede. Dette understøttes af, at en af de tidligere beboere, som er barnefødt i byen, fortæller at kæret i 1949 blev gravet ud og det opgravede materiale blev lagt i en lavning vest for det nyværende kær, hvor der tidligere var vist et vandområde, hvor ved dette vandhul er blevet opfyldt. I samme forbindelse blev gadekæret stensat rundt i kanten, lige som der etableret et vandret plateau og en betonkant, hvor brandvæsnet kunne holde med pumpen. Ved samme lejlighed blev der hegnet omkring området og etableret forskellig beplantning således at området nærmest fik karakter af et lille anlæg. Flagstangen blev rejst af byen borgere og flaget blev givet af Christian og Mathilde fra Nørreris.

Ud over at gadekærene langt tilbage i historien har fungeret som vandingssted har de også haft en væsentlig funktion om branddam. Indtil udskiftningen i 1885 årene lå hele landsbyens bebyggelse tæt sammen og oftest samlet om gadekæret. Således også i Plejelt, hvor gadekæret også har fungeret som branddam, såvel før som efter udskiftningen.

Gadekæret har, indtil der kom kommunalvandforsyning til byen og dermed brandhaner, fungeret som branddam, senest i 1991 hvor en stor del af driftsbygningerne på Linderupgård brændte.

Det har traditionelt været kommunen der stod for pasning og vedligeholdelse af anlægget, hvorimod byens borger har stået for pasning og vedligeholdelse af flagstangen lige som byen oldermand stå for hejsning af flaget.

Anlægget fungere i dag som samlingspunkt for byen og vi sætter således stor pris på det. I forbindelse med 60år jubilæet er flagstangen blevet malet og der er kommet ny flagsnor og flagknop på. Genrejsningen blev fejret med ” Fest for flaget”, en picnic ved gadekæret med taler og små konkurrencer hvor med ca. 25 deltagere.