Bestyrelsen afholder løbende møder vedr. forhold i nærområdet.
Skulle du have ønske om emner til behandling på møderne kontakt venligst oldermanden.


 

12/05/2009: Bestyrelsesmøde 12. maj 2009
Dagsorden
Tilstede:
Bill, Lisbeth og Hanne.

Afbud fra:
Bo og Kurt.


Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Planlægning af Flagdag d. 14.6.2009
3. Evt.


Filer:
03/03/2009: Bestyrelsesmøde 3. marts 2009
Dagsorden
Tilstede:
Lisbeth, Bill, Kurt, Susanne, Daniella og Hanne.

Afbud fra Bo.
Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling
3. Opkrævning af kontingent
4. Kontakt Helsingør kommune
5. Aktiviteter i den kommende tid
6. Eventuelt

Filer: