Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelse:
Bill Hvorup Jensen (oldermand og flagansvarlig)           

Lisbeth Dragsbæk

Hanne Aaskilde

Kurt Hansen
40457576/ hansenbyg@pc.dk

Susanne Schannong (kasserer)

Martin Ørn Andersen
61300362
 
Anders Ræbild 
21688859/ are@life.ku.dk