Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelse:
Bill Hvorup Jensen (oldermand og flagansvarlig)
28829668/ Bill.hvorup@mail.dk

Lisbeth Dragsbæk
40776859/ sonderris@get2net.dk

Hanne Aaskilde
22554608/ hanneaaskilde@me.com

Kurt Hansen
40457576/ hansenbyg@pc.dk

Susanne Schannong (kasserer)
20618859/ schannong@mac.com

Martin Ørn Andersen
61300362

Anders Ræbild
21688859/ are@life.ku.dk