Velkommen

Velkommen til Plejelt og omegns bylaug.

Plejelt er en landsby i Helsingør kommunens vestligste del. Navnet optræder i kilderne første gang i Esrum Klosters jordebog i 1497 i formen “Plegholt”. Forleddet er antagelig personnavn “Plæghi” og efterleddet “-holt” betyder skov. I en indberetning om tilstanden efter svenskekrigene nævnes der 12 eller 13 gårdmænd i byen. I 1681-matriklen var antallet af gårde 13, hvoraf en dog var mindre end de øvrige. Desuden var der 5 huse i byen. Det var med andre ord en af områdets største landsbyer. I folketællingen fra 1771 ses 23 husfædre i byen. Det var 10 bønder, 1 kromand, 6 daglejere eller arbejdsmænd, 1 væver, 1 smed, 1 skoflikker, 1 skomager, 1 gartner og 1 uden angivet profession.

Byens gårde var ved udskiftningen (matrikelnumre i parentes):
– Harresbjerg (1)
– Sonnerup (2)
– Sønderborg (3)
– Aggeløv (4)
– Langvad (5)
– Linderup (6)
– Hammerød (7)
– Sønderris (8)
– Nørreris (9)
– Donsved (10)
– Dagerød (11)
– Langevang (12)

Desuden blev der på byens overdrev, der strækker sig langt mod øst, oprettet en lang række husmands- eller parcelliststeder, bl.a. Skjelsøhus (14), Sandbjerghus (16), Bakkehus (17), Georginelyst (20), Knarreborg (21), Damhus (22), Stræbsomhed (23), Sommerlyst (24), Thyesminde (25) og Sommerfryd (26).

Flere af disse husmandssteder eksisterer stadig, bl.a. Thyesminde, der oprindelig var Plejelt Kro. Enkelte af gårdene er forsvundet: Harresbjerg er lagt sammen med Sonnerup, Aggeløv er nedlagt og Donsved og Linderup er sammenlagt. Byens gårde drives for fleres vedkommende endnu som landbrug. Derimod er byens få handlende for længst forsvundet, bl.a. Plejelt købmandshandel, der lå på hjørnet af Plejeltvej og Esrumvej.

På det gamle overdrevs østligste del – Langesø-området – oprettedes i 1909 en planteskole som af ejeren N.W. Larsen blev drevet frem til den landskendte Langesø Planteskole for bl.a. stenplanter, stauder, rhododendron og åkander. Området er idag udstykket til sommerhusområde, medens planteskolens gamle hovedbygning i en periode var indrettet til Langesø Hotel.